top of page

DE KERNWAARDEN VAN ONZE GEZINNEN

Onze gezinnen hebben de ambitie om onze missie vorm te geven in hun dagelijks contact. Zo ondersteunen zij het initiatief om nieuwe methodieken te emplementeren en onbevangen te zijn voor nieuwigheden in ons kinderopvanginitiatief. Onze gezinnen nemen de verantwoordelijkheid in hun opvoedingstaak. Ze omarmen groei door te participeren in de werking. Ze pionieren door beproefde methodieken te ondersteunen en hierdoor samen met het kinderopvanginitiatief te innoveren. De gezinnen tonen doorzettingsvermogen door hetgeen dat voorheen niet lukte, door  ondersteuning van het initiatief, toch te welslagen. Gezinnen tonen authenticiteit tijdens hun omgang dat zorgt voor een hoog welbevinden, dit stralen ze door naar hun kind en die van anderen. Dit alles heeft het gevolg dat onze gezinnen betekenisvol zijn door de impact dat onze visie heeft op het opgroeiende kind, zijn gezin en omgeving.

WIJ ZIJN 

AUTHENTIEK

EXPERT

BETROKKEN

JIJ OOK?

bottom of page